Blog > Komentarze do wpisu
scenariusz zajęć-klasa 1

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla kl. I

Czas zajęć: 45 min.

Prowadząca: Barbara Ćwierz, Joanna Kozłowska, Kinga Motyka, Ewa Hebenstreit

Klasa: II

Temat zajęć: „Matematyczne zmagania z zadaniem do rozwiązania” - utrwalenie tabliczki mnożenia.

Cele:

Ogólne:

 • Rozwój myślenia matematycznego.
 • Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia
 • Doskonalenie spostrzegawczości
 • Nauka korzystania z programu do edukacji matematycznej „2+2”
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Szczegółowe:

 • Uczeń zna tabliczkę mnożenia
 • Uczeń potrafi zapisać działanie z mnożeniem lub dzieleniem
 • Uczeń kojarzy wynik działania z liczbami które go tworzą
 • Uczeń potrafi określić wielokrotność liczby
 • Uczeń potrafi posłużyć się programem edukacyjnym
 • Uczeń ocenia swój wkład pracy w działanie grupy
 • Uczeń potrafi współpracować z grupą

Metody:

 • Słowna(Wyjaśnienie)
 • Problemowa(Zabawa dydaktyczna)
 • Praktycznego działania: (m. ćwiczeń przedmiotowych)
 • Oglądowa(prezentacja programu edukacyjnego „2+2”)

Formy pracy:

 • Grupowa
 • Zbiorowa

Środki dydaktyczne:

3 laptopy, strój biedronki, list bociana do dzieci, 3 obrazki biedronek i kropeczki dla każdej grupy, program edukacyjny „2+2”, 3 kolorowe chusty, klucz, 2 koperty.

Czynności nauczyciela

Czynności dzieci

1.Wprowadzenie do tematu zajęć.

Nauczycielka dzieli dzieci na grupy, każda z nich otrzymuje laptopa.

Nagle do sali wbiega biedronka i przynosi do nich krótki list od znajomego bociana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wyjaśnienie

- Biedronka prosi aby dzieci usiadły w grupach i otworzyły swoje programy z zadaniami dla bociana. Otrzymują od biedronki karty, na których za każde bezbłędne rozwiązanie zadania otrzymają 3 kropki, za trzy błędy 2 kropki, za więcej niż 3 błędy 1 kropkę.

 

 

3. Zadanie „Mnożenie czy dzielenie?”

Nauczycielka tłumaczy dzieciom zasady rozwiązania zadania. Ich zadaniem jest patrząc na wynik, określić i kliknąć w znak mnożenia lub dzielenia.

 

4. Zadanie „Podaj prawidłowy wynik”

Nauczycielka tłumaczy zasady rozwiązania zadania. Zadaniem dzieci jest odnaleźć prawidłowy wynik do podanego działania.

 

 

6. Zadanie „Znajdź działanie”

Nauczycielka wyjaśnia jak wykonać zadanie. Należy wybrać działania, które dają podany u góry strony wynik.

 

7. Zabawa – „Znajdź działanie”

To zadanie przebiega w bardzo podobny sposób do poprzedniego, jednak dotyczy dzielenia liczb.

 

 

 

8. Zabawa – „Wąż”

Dzieci w grupach wychodzą na środek. Każda z nich tworzy 3 rzędy - węże, ostatnia osoba z każdego z nich ma w szlufce spodni chustę.

 

9. Zadanie „Wąż”

Nauczycielka prosi o uruchomienie zadania o nazwie „Wąż”. Tłumaczy zasady wykonania zadania.

10. Zakończenie zajęć

Biedronka podlicza punkty, które otrzymały grupy. Sumuje je, podaje wspólną sumę. Po jej ogłoszeniu, do sali wbiega zaaferowany główny dyrektor i wręcza biedronce klucz do księgi z mapą kominów. Biedronka wraz z dziećmi wkładają klucz do koperty, adresują i biedronka obiecuje wysłać go do bociana.

Następuje omówienie i podsumowanie zajęć.

 

 

Dzieci zostają podzielone na grupy a następnie każda z nich zabiera jednego laptopa.

 

Odczytują treść listu:

„Kochane dzieci! Bardzo proszę was o pomoc. Muszę zbudować gniazdo i nie mogę znaleźć miejsca, które przydzieliła mi Główna Dyrekcja Bocianów. Jest ono zaznaczone na mapie kominów, a jest ukryta w księdze zamkniętej na klucz. Tylko jeśli rozwiążę zadania i uzyskam co najmniej 30 punktów będę mógł go otrzymać od bocianiego dyrektora… A ja, zdaje się zapomniałem tabliczki mnożenia i nie pamiętam jak się dzieli liczby…

Pomóżcie!

Wasz BOCIAN”

 

Dzieci uruchamiają program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci w grupach rozwiązują działania.

 

 

 

 

Dzieci słuchają wyjaśnień.

Rozwiązują zadanie

 

 

 

 

 

Każda z grup rozwiązuje zadanie.

 

 

 

Każda z grup rozwiązuje zadanie, następnie otrzymuje liczbę kropek które zdobyła.

 

 

Dzieci stają w grupach i trzymają się za ramiona, mają za zadanie bez rozrywania węży zdobyć chustę z ogona innego węża i przy tym zachować swoją. Wygrywa drużyna która nie straci chusty.

Zadanie polega na tym, by odnaleźć w wężu liczb, te które są wielokrotnością podanej liczby.

Dzieci wspólnie adresują kopertę.

poniedziałek, 24 maja 2010, blondyna89